Vad förare gör i bilen

Att folk gör annat bakom ratten än de borde, undersökte vi med hjälp av SIFO i somras. Men det här var inget som någon av de tillfrågade erkände att de brukade göra.

Skämt åsido, allt vi gör bakom ratten som tar fokus från körningen är negativt för hur snabbt man uppfattar en risksituation och hur väl man kan undvika den eller parera det som sker. Men man måste hela tiden avväga olika behov man har av annat, mot svårigheten att hantera den trafiksituation man är i. Att prata med medpassagerare är vanligt och det är lätt att anpassa till trafiksituationen. När något händer, så tystnar man och koncentrerar sig på alla bilarna i korsningen eller vad det nu är, och då ser medpassageraren det och väntar med att fortsätta samtalet till situationen är lugn igen.

mobilitrafik_450pxMen i ett mobilsamtal har inte den andra parten en aning om vad som händer och pratar bara på, och då fortsätter störningen. Det är det här som ligger bakom Vägverkets beslut att inte endast förbjuda icke-handsfree-samtal eftersom det är samtalet i sig som är störningen. Visserligen kunde man ju förbjuda allt telefonerande, men då skulle ju mycket behöva att förbjudas, så det är ingen framkomlig väg.