Vi som skriver

Anders Kullgren

Anders Kullgren

Anders Kullgren har forskat inom trafiksäkerhet sedan 1988, och är sedan 1995 trafikforskningschef på Folksam. Han är utbildad civilingenjör inom flygteknik på KTH, medicine doktor på Karolinska Institutet och är numera professor i teknisk trafiksäkerhet på Chalmers (där han även tjänstgör 20%). Forskningsfokus ligger på analyser av verkliga olyckor där Folksam har unika data för att kartlägga riskfaktorer och effektiviteten på skyddssystem. Största fritidsintresset är sportfiske.

Läs inlägg
Anders Ydenius

Anders Ydenius

Anders Ydenius är civilingenjör inom flygteknik utbildad på KTH. Anders har arbetat på Folksams forskningsavdelning 1995 och disputerade 2010 vid Karolinska Institutet. Han forskar om personbilsolyckor kopplat till vägens utformning och ansvarar för Folksams djupstudier av olyckor där bilen varit utrustad med en svarta låda. Anders tycker det är roligt att göra saker med familjen såsom att resa på sommaren och åka skidor på vintern.

Läs inlägg
Helena Stigson

Helena Stigson

Helena är västgöten som styrde sin kosa mot huvudstaden 2004 för att forska om hur människan, bilen och vägen samverkar och vad som krävs för att uppnå en säker bilresa. Hon är civilingenjör i maskinteknik och medicine doktor vid Karolinska Institutet. Sedan 2014 är Helena docent vid Chalmers. Trafikforskaren ägnar gärna sin fritid åt konstutställningar, musikkonserter och träning.

Läs inlägg
Emma Engström

Emma Engström

Emma är civilingenjör inom teknisk fysik och teknologie doktor inom miljöriskmodellering från KTH. Emma forskar om hållbara transporter med fokus på de globala målen i Agenda 2030: Hälsa och välbefinnande (3); Hållbara städer (11), Bekämpa klimatförändringen (13), och Hållbar konsumtion och produktion (12). Det här innebär exempelvis studier om vilka färdmedel och drivmedel som är hållbara med tanke på hälsa och miljö och om hur de hållbara alternativen kan spridas. Detta innefattar analyser av transporternas klimatpåverkan, trafiksäkerhet med avseende på olika fordonssystem och infrastruktur, samt källor och effekter av luftföroreningar.

Läs inlägg