Om Folksamgruppen

Folksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande. Visionen är att våra fyra miljoner svenska kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi förvaltar 400 miljarder kronor, har fondförsäkringstillgångar på 140 miljarder kronor och en årlig premievolym på 50 miljarder kronor. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.