Därför får Vätternrundan ny bansträckning

Visste du att vi använt Vätternrundan som testbädd för att bedriva forskning? Under motionsloppet som gick av stapeln 2019 pågick ett par forskningsprojekt där vi bland annat kunde studerar deltagarnas beteende vid omledningar, avspärrningar och andra förändringar i trafikmiljön, genom modern teknik som artificiell intelligens. Detta projekt har just slutredovisats och förhoppning är att denna kunskap kommer kunna användas för att öka säkerheten både vid cykellopp och i vanlig trafik och därmed förhindra att personskador som leder till långvariga besvär sker. Det mest konkreta resultatet är att om du ska cykla Vätternrundan i september kommer du få cykla en annan banstäckning just för att undvika otrygga vägsträckningar. Om du är intresserad av att veta mer finns det en rapport “Vätternrundan som testbädd 2019” liksom en inspelning av ett webinar som vi arrangerade tillsammans med Vätternrundan tidigare i år.

/Helena