4 av 10 gravida använder bilbältet fel

 

Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. Studien visar att det finns stor okunskap om hur bilbältet ska användas under en graviditet och vid en krock kan det få förödande konsekvenser för både kvinnan och det ofödda barnet.

Detta visar tydligt behovet av korrekt information till gravida men också att den information som ges till gravida idag är bristfällig. Därför bjuder vi in till ett seminarium fredagen den 12 mars kl 10-11:30. Syftet med detta seminarium är att sprida resultaten men också få fler aktörer att sprida information om hur gravida ska använda bilbältet på ett korrekt sätt. Anmäl dig här! Välkommen!

 

Resultatet spreds bland annat i TV4:s Nyhetsmorgon förra veckan.

Mer info på Folksams hemsida.

/Helena