Kvinnor sämre skyddade än män

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsystemet. Förra fredagen, den 28 februari, försvarade Rasmus Elrud sin avhandling “Sickness absence, disability pension, and permanent medical impairment among car occupants injured in a crash” vid Karolinska Institutet. Rasmus, som jag varit huvudhandledare till, har studerat sjukfrånvaro, förtidspension och medicinsk invaliditet efter bilolyckor (baserat på Folksams olycksmaterial liksom data från hälsovården) och avhandlingen visar att att ca 10% blir sjukskrivna direkt efter en krock och att 8% får en medicinsk invaliditet. Avhandling visar också på samband mellan medicinsk invaliditet och framtida sjukfrånvaro och förtidspension där andelen med förtidspension var större ju högre invaliditetsgrad. Bilens säkerhetsnivå hade en stor betydelse (i termer av EuroNCAP-klassning och typ whiplash-system) för både framtida sjukfrånvaro och medicinsk invaliditet. Avhandlingen presenterar därmed nya perspektiv på hälsoförlust efter trafikolycka vilka är viktiga att belysa i framtidens arbete med Nollvisionen inte mist då måttet allvarligt skadad bygger just på risken för medicinsk invaliditet.

Det som även är intressant är att kvinnor har högre risk både för att bli skadade och få sjukfrånvaro efter krock. Dessutom skyddar bilars whiplashsystem sämre för kvinnor. Vissa nya bilars whiplashsystem har endast en positiv effekt för män medan för kvinnor spelar det ingen roll om de sitter i en ny eller gammal bil utan whiplashskydd. Kvinnor har lika hög risk att bli skadade och bli sjukskrivna. Detta måste vi ändra på!

Länk till avhandlingen: http://hdl.handle.net/10616/47016

/Helena