Nio av tio dödsolyckor med fotgängare kan undvikas

Idag hade Rapport (02:28 in i nyhetssändningen) en nyhet om att regeringen beslutar om ett nytt delmål om att antalet döda i trafiken ska halveras till 2030. Trafikverket tror att detta kommer att lösas med teknik. Vi på Folksam forskningsavdelning ser också positivt på teknikutvecklingen men när det gäller halvering av antalet dödade fotgängare eller cyklister kommer det dock dröja innan effekten av nya fordonssystem slår igenom. Den maximala effekten är framskjuten till cirka 2050 och till 2030 kommer 87-94% av olyckorna vara kvar beroende på om de sker på det kommunala eller statliga vägnätet. Om vi ska rädda fler liv kommer det krävas exempelvis utskrotningsprogram och skattelättnader för säkra fordon för att påskynda implementeringen av fordonssystem som exempelvis bromsar automatiskt för fotgängare. Dessutom kommer det krävas riktade säkerhetsåtgärder i infrastrukturen. Först då kan nio av tio fotgängare räddas visar vår kartläggning av dödsolyckor med fotgängare.

/Helena