Underlag och dåliga bromsar bakom elsparkcykelolyckor

Elsparkcyklar har blivit ett allt vanligare inslag i trafiken just i år. Nu har vi forskare på Folksam analyserat de olyckor som rapporterats till Folksam under 2019 och vanliga orsaker till att olyckor sker är brister i underlaget och felaktiga bromsar. Dessutom kan vi se att många är ovana och faller på grund av balanssvårigheter. En av de vanligaste orsakerna till att elsparkcyklister faller är att de kör in i en trottoarkant. Merparten av olyckorna är så klart singelolyckor, men i 18 procent av fallen skedde olyckan i interaktion med en annan trafikant, oftast med en fotgängare.

Tänk om de små hjulen på elsparkcyklarna kunde bytas ut mot större hjul så att de inte så lätt fastnar i spår på marken och slirar vid vått underlag och halka. Självklart vore det bra om hjälmanvändning ökade. För var tredje av elsparkcyklister råkar ut för huvud- och ansiktsskador vid olyckor.

Nära en tiondel av de inrapporterade olyckorna orsakades av fel på elsparkcykeln. Den vanligaste orsaken var att bromsarna inte fungerade. Även teknikfel som orsakar kraftig inbromsning och låsning av hjulen ger upphov till olyckor. Vi har hör rapporter om att appen tappar kontakt och därmed orsakar inbromsning osv. Om man hyr en elsparkcykel är det viktigt att kolla att bromsarna verkar fungera som de ska innan man åker. Här har även de företag som hyr ut elsparkcyklar ett ansvar att säkerställa att de underhålls regelbundet och att tekniken fungerar. Skärpning alla uthyrare!

Sedan förra året har antalet elsparkscykelolyckor skjutit i höjden, och trenden är kraftigt ökande. I Stockholm utgjorde elsparkcyklister 14 procent av de som uppsökte sjukhus efter trafikolycka under perioden april till augusti 2019, att jämföra med gångtrafikanter som står för 16 procent av inrapporterade olyckor under samma period. Under perioden april till augusti i år ökade elsparkcyklarna med 140 procent i Stockholm vilket nu även visar sig i skadestatistiken. Elsparkcyklister utgör fortfarande en relativt liten mängd av den totala andelen trafikanter men antalet olyckor de är inblandande i står inte i proposition till det, utan de är tvärtom överrepresenterade. Det här tyder på att de är högre skadedrabbade än andra trafikanter och att vi måste hitta sätt att förebygga dessa olyckor. Som jag redan varit inne på krävs större hjul, ökad hjälmanvändning och bättre underhåll från de som hyr ut elsparkcyklarna men precis som för cyklister och fotgängare utgör även kommuner och städer en viktig part som måste förbättra underhållet av vägar och trottoarer.