Ny studie: 4 av 100 av tävlingscyklister skadas varje år

I förra veckan presenterade jag vår studie om hur motionscyklister skadas på den internationella konferensen i biomekanik, IRCOBI. Studien bygger på alla inrapporterade personskador under tio år från svenska cyklister – både de med tävlingslicens och vanliga motionärer. Licens innebär att cyklisten har rätt att delta och tävla vid cykeltävlingar som är sanktionerade av Svenska Cykelförbundet. Studien visar att fyra av 100 tävlingscyklisterna skadas varje år. Jämfört med vardagscyklister sker fler skador på grund av interaktion med annan cyklist. Detta är ju rätt naturligt i och med att motionscyklister ofta cyklar i grupp. Det som är häftigt är dock att ingen tidigare visat detta. Krock med motorfordon står för knappt sex procent av alla olyckor bland motionscyklister, men skapar desto större besvär. Nästan 13 procent av alla invaliditetsskador uppstår då motorfordon är involverade. Om du vill veta mer kan du läsa hela artikeln.