Högre risk för äldre att dö som baksätespassagerare

Befinner mig på en konferens i biomekanik och lyssnade just på ett föredrag som visar att risken för en äldre passagerare är tre gånger högre om de sitter i baksätet. Vi på Folksam har tidigare visat att säkerhet i baksätet på moderna bilar är eftersatt och vi poängterade detta redan 2009. Anledningen är att moderna bilar har en styvare struktur som medför en kortare stoppsträcka och därmed ökade g-krafter i kollisionen. I framsätet har biltillverkare löst detta med att föra in krockkuddar och smartare bältessystem. Hoppas att denna amerikanska studie där de jämför baksätet med framsätet kan öka biltillverkarnas medvetenhet och att de satsar på säkerhet i baksätet.