Vanligt med sjukskrivning efter cykelolycka

Ny artikel från en av mina doktorander: 18% blir sjukskrivna efter en cykelolycka. Det krävs mer insatser för att göra cykling säkrare.

Jämförande siffra för bilister är 10%.