Vägen mot ett trafiksäkrare Sverige

Vägen mot ett trafiksäkrare Sverige

Idag kan vi läsa i Dagens Nyheter att antalet dödade i trafiken det högsta sedan 2009. I Sverige liksom stora delar av Europa har vi haft en väldigt positiv utveckling under de senaste 20 åren men nu börjar det stagnera eller rent av öka. Detta trots att det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen med ett etappmål om att högst 220 omkomna i trafiken 2020. Tyvärr räcker det inte att våra bilar har blivit mycket säkrare. Ungefär hälften av Sveriges bilister kör vanligen upp till 10 km/h över gällande hastighet. Om alla de skulle sänka medelhastigheten med bara 3-4 km/h skulle tempot sjunka på våra vägar och vi skulle rädda ca 40 liv och minska antalet olyckor med hela 15 %. Varje år! Vidare visar våra undersökningar av hastighetsefterlevnad bland yrkestrafiken att den är än lägre. Att trafikanter är berusad bidrar också till att flera skadas allvarligt eller dör. Vår forskning visar att om alla var bältade, nyktra, höll hastigheten och körde på mittseparerade vägar så återstår endast 5% av dödsolyckorna.

Så som trafiksäkerhetsforskare önskar jag mig därför tre julklappar – ett lugnare tempo på våra svenska vägar och att alla är nyktra samt säkrare vägar.

/Helena