Hur skadas barn i cykelolyckor?

Cykelhjälm barn och vuxen

Cyklandet i städer ökar men andelen cyklande barn minskar. Amanda, en kollega och jag har gått igenom alla olyckor där ett barn mellan 2014 och 2016 skadats i en cykelolycka. Denna analys visar att många av de olyckor som sker till och från skolan beror på drift och underhåll såsom rullgrus och halka men även gropar och skador i cykelbanan. Barnen är det viktigaste vi har. Kommunerna måste ta ansvar och se till att barnen har en säker väg till skolan. Både för att våga men också så att de inte skadar sig när de väl cyklar.

Självklart sker olyckor på grund av brist på cykelfärdighet – barnet tappar balansen, missbedömer och använder bromsarna fel. Men även här kanske vi kan utforma cykelinfrastrukturen annorlunda. Kantstenar är något som ställer till problem för barn. Behövs de alltid?

/Helena