Krock med rostig bil

1802TRF Before 32

Kraftig rost

Måttlig rost

Två års förberedelser slutar i ett några krockprov som varar 0,15s vardera. Folksam har tillsammans med Villaägarna testat om en rostig bil har sämre krocksäkerhet än en helt ny. Vi har valt ut två bilmodeller med måttlig och kraftig rost.  Ena bilen hade mycket ytrost men bara lite rost i  krockbalkar. Här syntes ingen skillnad i krocktestet mellan ny och gammal. Med kraftig rost även i balkarna förlorade den kraftig rostiga bilen en stjärna i EuroNCAP, från fyra till tre.