Kolla Trafikbarometern – här sker olyckorna!

Trafikbarometer

Folksams nya verktyg Trafikbarometern visualiserar olycksdrabbade platser och omfattar hela Sverige. Den visar automatiskt kartbilden för den plats där du befinner dig, men du kan också zooma för att se andra platser i landet.

Trafikbarometern baseras på den nationella databasen STRADA som omfattar personskador i trafiken som inrapporterats på akutmottagningar i Sverige sedan 2003. För att kunna skilja skador som är allvarliga och som leder till bestående men, från andra skador som är ett mindre hälsoproblem, har vi använt Folksams modell för medicinsk invaliditet. Denna modell används även för Sveriges officiella statistik om trafikskador.

Kolla själv!

http://www.folksam.se/testergodarad/trafikbarometern

Matteo