Folksam hjälper dig att välja vinterdäck

Årets Trafiksäkerhetsseminarie i Tylösand har just avslutats. Bland många intressanta nyheter från Folksam så presenterades nya rekommendationer för vinterdäck i storstäder. Folksam har gjort en analys av trafiksäkerhetseffekter och hälsokonsekvenser från partikelutsläpp som dubbdäcken ger upphov till. I storstäderna rekommenderar Folksam att genomgående köra på Nordiska dubbfria vinterdäck. Resultat från Folksams Matteo Rizzis studie av upphinnandeolyckor på is/snö visade minst en 25% effekt av dubbdäck. Det sätter också krav på storstadskommunerna att säkra vägunderhållet om alla skulle köra på dubbfritt. Vill du ha tips på val av vinterdäck inför vintern? Klicka här