BMW de risktagande förarnas favorit

I förra veckan gick vi ut med att förare av BMW har drygt 10 gånger högre risk för att bli involverad i en singelolycka jämfört med förare av Toyota. Det är framför allt unga män som tar de största riskerna, men även unga kvinnor också är mer risktagande än äldre. I genomsnitt är risken för en man att råka ut för en singelolycka är ca 60% högre än för en kvinna. Den biltyp som drar till sig de mest risktagande förarna är motorstarka modeller av de mindre småbilarna, typ Peugeot 205 och 206 GTI. Men även förare av stora SUVar har höga olycksrisker. Intressant är också att om en kvinna kör en motorstark bil ökas inte risken någonting jämfört med kvinnor i icke-motorstarka bilar, medan män i motorstarka bilar ökar olycksrisken med 30%. Att unga risktagande män dessutom ofta kör äldre mindre småbilar är ingen bra kombination, dessa bilar är de minst säkra vi har.

Förarens beteende har väldigt stor inverkan på olycksrisken och som klart överstiger bilens inverkan på olycksrisken. Som jämförelse kan nämnas att säkerhetssystem som t ex antisladd minskar risken för en singelolycka med ca 30%. Och ett autobromssystem för påkörning bak in i en annan bil minskar risken att köra på med ca 50%. Bilen kan inte i dagsläget kompensera för förare som tar stora risker trafiken, även om den i framtiden kommer göra det i allt högre grad.

Anders Kullgren