Äntligen förtur för cyklister!

cykel förtur

På Västra Hamngatan i Göteborg är det vi cyklister som bestämmer farten. Istället för att bilister och cyklister kör sida vid sida har Göteborgs stad valt att lägga cykelbanan i mitten av gatan. Detta har inneburit att gatan fått ett lugnare tempo, vilket uppskattas av såväl cyklister som fotgängare.

I Göteborg testas dessutom teknik som ger oss cyklister förtur vid korsning med trafikljus. En slinga i cykelbanan känner av att det kommer en cyklist och ger grönt ljus. Hoppas det fungerar bra och att det införs i stor skala!