Rating av Stockholms cykelvägar

En ny undersökning från Folksam visar stora skillnader vad gäller drift och underhåll av viktiga cykelstråk i Stockholmsområdet.

Observationsmätningar genomfördes under vecka 47, vecka 4 och vecka 10 i 27 punkter på stora cykelstråk i Danderyd, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Sundbyberg, Tyresö, Solna och Stockholm. Tre olika moment ingick i Folksams rating: lövröjning observerades under hösten, plogning/sandning under vintern och sopning av lösgrus förra veckan.

Resultatet visade att cykelvägarna underhålls med olika ambitionsnivåer. Stockholm och Nacka var klart bättre än genomsnittet (13-21%), medan i Danderyd och Tyresö var underhållet sämre än snittet (11-19%). Skillnaden mellan bästa och sämsta kommun var alltså 40%. Resultatet tyder på att vissa kommuner reagerar för långsamt vid varierande väderförhållanden och borde ställa hårdare krav på sina entreprenörer.

Största skillnaden hittades vad gäller lösgruset. Totalt var mindre än 50% av cykelbanorna sopade, trots att gruset hade legat där i flera veckor. Ett undantag var Stockholms kommun, där de flesta stora cykelstråken var rena. Detta gör att ca två tredjedelar av cykelbanorna utanför Stockholms kommun inte var grusfria.

Cykling  har många fördelar ur ett hälso-, miljö- och trängselperspektiv men åtgärder för att göra cykling tryggare och säkrare behöver prioriteras. Det räcker inte med att öka hjälmanvändningen, fler cykelbanor och bättre underhåll är nödvändigt. Det måste vara möjligt att cykla året runt om trängseln och kollektivtrafiken ska få en avlastning i  Stockholm –och inte bara på sommaren under bra väderförhållanden.

Matteo