Cyklisten sin egen värste fiende

Cyklisten är sin egen värste fiende enligt en artikel som Sydsvenskan publicerade igår. Tyvärr blev jag i denna artikel felciterad om att cykelolyckor sker på grund av att cyklisten är oaktsam. Som forskare uttalar jag mig bara om orsaker som jag har belägg för det vill säga att 1/3 av cykelolyckor sker på cykelbanor, att olyckorna ofta orsakas av halka såsom rullgrus och sprickor i vägbanan. Vad jag vet finns det inga belägg för att det skulle vara oaktsamhet som orsakar dessa cykelolyckor.

Sydsvenskan har nu korrigerat felcitatet.

/Helena Stigson   

cykel