Så bra är cykelhjälmen

Vår nya studie visar att cykelhjälm förhindrar 60 procent av alla cykelrelaterade huvudskador som leder till kroniska besvär. Dessutom förhindras närmare 40% av allvarliga ansiktsskador. Studien presenterades igår på den vetenskapliga internationella trafiksäkerhetskonferensen IRCOBI i Göteborg.

Det är fler cyklister än bilister som skadas i trafiken i Sverige. Årligen får cirka 1 800 cyklister personskador som inte läker utan leder till medicinsk invaliditet. Den dominerande andelen är skador på arm och axel, men huvudskadorna utgör den mest allvarliga skadetypen.

Cykling har många fördelar ur ett hälso- ,miljö- och trängselperspektiv, men åtgärder för att göra cykling tryggare och säkrare behöver prioriteras, det räcker inte med att höja hjälmanvändningen. Det behövs fler cykelbanor, bättre underhåll och mer utrymme i stadsmiljön men också bättre skydd för armskador.

/Matteo