Barn i bil – ny avhandling

Idag spikade Katarina Bohman sin avhandling “Car Safety for Children Aged 4-12 : real world evaluations of long-term injury outcome, head injury causation scenarios, misuse, and pre-crash maneuver kinematics”. Katarina har bland annat tittat på vilka skador som barn får vid bilolyckor och vilka av dessa skador som leder till livslånga besvär. Denna studie är baserad på Folksams olycksstatistik och är en viktig pusselbit så att man i framtiden kan utveckla effektiva skyddsystem i bil även för barn. Idag fokuserar biltillverkarna främst på att skapa skyddssystem för vuxna. Förhoppningsvis blir det ändring på det nu!

Katarina Bohman försvarar sin avhandling den 5 juni 2013 på Karolinska Institutet.

 Spikning