Svårt att hålla rätt hastighet

Grönt ljus - forskningsprojektet från Folksam

Idag gick NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) ut med att varannan bilist kör för fort på gator med hastighetsgräns 40 km/h. Resultatet förvånar mig inte. Vi på Folksam genomförde ett forskningsprojekt ”Grönt ljus” där förarna fick stöd att hålla rätt hastighet. Via en skärm i bilen kunde förarna se om hur de körde i förhållande till vägens hastighet. Självklart sänkte dessa förare sin hastighet. Fortkörning är ofta ett resultat av brist i uppmärksamhet. I många fall är föraren inte medveten om att han/hon kör för fort. Resultat från vår studie går linje med de resultat som NTFs presenterade. Närmare hälften av de förare som ingick i Grönt ljus uppgav att det var svårast att hålla hastigheten på vägar skyltade med 30km/h eller 40 km/h. Detta trots att de fick stöd via teknik i bilen.

/Helena Stigson