Undvik att backa

Har du kört in i något när du backat? Då är du inte ensam. Hur många gånger har man inte känt tvekan när man lätt stressad backar på en överfull parkeringsplats med immiga rutor. I en undersökning av trafikolyckor där reparationen på den egna bilen varit max 50000:- har en fjärdedel inträffat under backning. Personskador är sällsynta men drygt 2 personer per år omkommer när de blivit påbackade. En del av dessa “onödiga” olyckor skulle kunna undvikas med backvarnare. Undersökningen visar att drygt en fjärdedel av olyckorna skulle kunna undvikas med backvarnare. Då menar jag den typ av backvarnare som ger ljudsignal och som kan köpas som tillbehör från ca 500:- och uppåt. Det finns ju även backkamera men med nackdelen att den inte varnar och linsen kan bli smutsig, å andra sidan ser du vad som faktiskt döljer sig bakom bilen.