Kvinnor lite smartare

Bilbältet är trots alla nya skyddssystem i en modern bil fortfarande det effektivaste sättet att minska skaderisken om du krockar. Bältesanvändningen i tätort är hög i Sverige. Detta visar NTF:s mätning av bältesanvändning i samtliga landets 290 kommuner men fortfarande är det vissa som ej använder bälte. Sju procent av de som sitter i framsätet struntar i att sätta på sig bilbältet.  

NTF:s mätning visar också att skillnaden mellan könen är relativt stor. Bland kvinnliga förare så var bältsanvändningen 96,7 procent, medan motsvarande siffra för manliga förare var 91,1 procent. Skillnaden blir än större om vi tittar på bältesanvändingen hos passagerarna i framsätet – 96,5 procent av kvinnorna använde bälte medan endas 88,8 procent av männen. Tyvärr innebär det att fler män dör av oaktsamhet/slarv. Genomgång av dödsolyckor visar att 48 procent av de männen som omkom under de senaste åren var obältade. Motsvarande siffra för kvinnor var 24 procent.

/Helena Stigson