Behåll körkortsåldern

Olycksstatistiken som ligger till grund till Ulf Björnstigs förslag på höjd körkortsålder är otvetydig. Det är en grupp med hög olycksrisk. Men även om besparingarna med en höjd körkortsgräns skulle kunna bekosta gratis körkortsutbildning är nackdelarna för stora med t.ex. svårighet att få vissa jobb och att det främst riktar sig till män. Men Björnstig och Gregersen sätter fingret på en problematik som behöver lyftas. Det jag tycker kan diskuteras är :

  • att handledaren skall följa med på ett antal övningskörningstillfällen på trafikskola. Det höjer kvaliteten på övningskörningen med handledaren som annars riskerar att lära ut felbeteenden eller helt missa moment under den två år långa övningskörningsperioden.
  • Begränsa möjligheten att köra upp/övningsköra helt privat. En majoritet av privatister underkänns på förarproven då många väljer att chansa. Det skapar köer till uppkörning och svårigheter för körskolorna i bokningen av uppkörning.
  • Förbjud intensivkurser som rimligen inte ger den färdighet som behövs från olika trafiksituationer, underlag och siktförhållanden.
  • Förslag på åtgärder för åldersgruppen 18-24 år som skapar en ökad upptäcksrisk i trafiken.
  • Se över utbildningskvaliteten på landets körskolor.