Säker grön körning = pengar i plånboken

 

TT  har  idag skickat ut ett telegram med nyheten att Datainspektionen godkänt att Folksam kan samla in data om hur kunders körstil vilka sedan kopplas till försäkrings-premien. Bakgrunden är våra planer på att införa en bilförsäkring som bygger på att försäkringstagaren betalar en premie som beräknas utifrån hur bilen körs.

Datainspektionens besked är glädjande! Dock innehåller TT:s telegram en felaktig uppgift om att vi avser att “straffa” dem som kör för fort. Det stämmer inte. Vi har för avsikt att stimulera till säker och grön körning, närmare bestämt att man håller sig till gällande hastighets-bestämmelser. Det “värsta” som kan hända kunder som tecknat försäkringen och sen kör för fort då förbrukar den premierabatt de annars skulle få. De får då betala samma premie som de kunder som väljer en traditionell bilförsäkring.  

Om medelhastigheten sänks några få km/tim sjunker olycksrisken påtagligt. Som försäkringsbolag tjänar vi på detta och därför har vi allt att vinna på att stimulera kunderna. Vi vet också att våra kunder vill vara med och påverka sin premie istället för att det är som idag, där premien till stor del styrs av kön, ålder och var du bor. Faktorer som är svåra att påverka!

Vi presenterade tidigare i år ett forskningsprojekt som utvärderat  möjligheten  att stimulera till säker och grön körning genom försäkringspremien. Resultatet var mer positivt än vi vågat hoppas på och nio av tio gillade konceptet. Kunderna sänkte sin premie och bränslekostnad med i genomsnitt 3 000 kr.

Och för att också bemöta diskussionen kring “storebror ser dig” – vi har inget intresse av var kunden befinner sig det vill säga  tid och plats. Sådan data kommer raderas. Det enda som ligger till grund för premierabatten är hur mycket tid av din totala körsträcka som var grön och säker.