Cykling – hot eller möjlighet?

Den senaste tiden har vi trafikforskare på Folksam fått en del kritik i sociala medier från personer inom “cykelsfären”, det är personer som brinner för cykling i allmänhet och ur ett miljö- och hälsopersektiv i synnerhet. Kritiken har handlat om det som man uppfattar som skrämselpropaganda från Folksam; vår presentation av statistik kring cykelolyckor samt behovet av att skydda sig, framförallt genom att bära hjälm. Den övergripande frågan gällde om Folksam stödjer eller motarbetar utvecklingen av cykling i Sverige. Efter ett antal meningsutbyten via twitter och bloggar, tog vi initiativ till ett möte i etern o form av ett telefonmöte för att reda ut frågan.

Med på mötet var bloggare/cykelintressenter: Elin Bandmann, Paul Lernmark, Magnus Lagher, Erik Sandblom och Marcus ljungqvist. Från Folksam: Anders Kullgren, Helena Stigson, , Maria Krafft samt presschefen Andreas Jerat.

Efter ett givande samtal var vi hyfsat överens om att vi har samma mål – mer cykling är bra – men vägen dit skiljer sig lite  åt. Vi är överens om att vi behöver infrastruktur både i staden och utanför som lyfter cyklister till ett eget trafikslag. För att få en vänligare, tryggare och friskare stad blir cykeln, gåendet och kollektivtrafiken stommen i stadens persontransporter, och resten av transportsystemet måste anpassas därefter. Vi var däremot oense om cykelhjälm och smarta cykelkläder är ett hot eller möjlighet till cyklingens utveckling.

Sammanfattningsvis var både vi från Folksam och bloggarna nöjda med mötet. Vi var överens om att vi alla känner varmt för cykeln som transportmedel och att det största problemet ligger inom infrastruktur och underhåll av cykelstråken. En del frågetecken och missförstånd tror jag rätades ut samtidigt som vi var överens om att vi inte delade uppfattning i alla frågor – vikten av att kommunicera behovet av cykelhjälm var en sådan.

/Maria Krafft