Grönt ljus att koppla körstil till bilpremie

Nedan visas frågor och svar som var underlag till tidningsartikel om hur Folksam ser på att ha en körstilrelaterad premie som  Grönt Ljus  (I kommande Risk och Försäkring).  Daniel Eriksson, produktchef på Folksam svarar på frågorna.

Hur länge ligger informationen kvar i er databas?

Folksam håller för närvarande på att utveckla Grönt Ljus-konceptet så alla detaljer är inte klara. Vi kommer dock bara att behålla aggregerad data, där tid och plats är raderad, så länge det bhövs för att kunna ge kunden rätt rabatt. Förmodligen innebär det att vi inte behöver mer än två års historik för individuella  kunder.

Vad händer med informationen om en kund byter bolag?

Den individanknutna informationen kommer att raderas om kunden inte längre är kund hos oss på samma sätt som all annan kundinformation hanteras.

Vem äger egentligen informationen – Folksam eller kunden?

Folksam äger den information som är knuten till försäkringsavtalet. Kunden har naturligtvis alltid rätt och möjlighet att begära ut den information om sig själv som vi hanterar.

Kan det bli aktuellt att låta ett annat försäkringsbolag få uppgifter om kundens körstil om kunden själv begär det?

Kunden har alltid rätt och möjlighet att begära ut information om sig själv. Folksam har inga åsikter om hur kunden sedan väljer att använda den informationen.

Är inte detta något som skulle kunna skötas mycket billigare genom en mobil-app eller liknande? Har ni tittat på andra lösningar?

Folksams erbjudande kommer inte att vara knutet till bara en teknisk utrustning. Så länge den uppfyller vissa grundkrav och vi är förvissade om att den leder till att körningen blir säkrare kommer den att kunna ge kunden belöning. Därmed är det fritt fram för speciell teknisk utrustning, appar till mobiltelefonen, via bilens egen elektronik eller via vägnavigatorer. Grundkraven kommer vi att specificera under början av nästa år så att så många leverantörer som möjligt kan erbjuda utrustning till förarna.

RSA i UK använder Black Box Driving för att kunna erbjuda högriskkunder (ungdomar) försäkringar till rimliga priser. Har ni funderat på att börja i den änden, eller lanserar ni brett över hela kundstocken direkt?

För Folksam ser vi att detta är en rättvisefråga. Det har för länge varit så att postnummer, kön, ålder eller bil kunnat ge en premie som inte stämmer med den verkliga risken. För första gången kommer nu premien att kunna sättas utifrån körbeteende. När vi utformat konceptet kommer vi att kunna svara mer på vilka  grupper som kommer att kunna erbjudas detta först.

Hur snart ser du att det kan bli lönsamhet i denna satsning?

I och med att vi är övertygade om att den direkta återkopplingen till föraren gör att hastigheten sänks och att detta påverkar olycksrisken så skulle detta kunna leda till att skadekostnaderna sänks väldigt snabbt. I och med att Folksams är kundägt kommer dessa kostnadsminskningar kunderna tillgodo fullt ut.

Kommer ni att lansera detta, även om de andra stora bolagen inte är intresserade av samarbete, eller om de hittar egna lösningar?

Ja. Det bästa är dock om fler försäkringsbolag gör likadant eftersom vi vet att hastigheterna sänks och att olycksriskerna därmed minskar. På det sättet kan vi hjälpas åt så att mer än 40 liv sparas och många fler svåra skador undviks varje år.