Grönt Ljus inget hot bara möjligheter

Måste bemöta inlägget av Peter Ekstrand på Liberala nyhetsbyrån angående forskningsprojektet Grönt Ljus som stimulerar mjuk säker körning med lägre premie.

Vi har  utvärderat om premierabatt fungerar som en morot till att köra bättre och fått mycket positiva resultat. Kunden fick i genomsnitt 1000 kr lägre premie och sparade  2000 kr i bensinkostnad under ett år. Samhällsvinsten skulle motsvara minst 40 räddade liv per år plus lägre koldioxidutsläpp. Och deltagarna gillade att påverka sin premie. Vad har vi då på minuskontot?

Det Peter Ekstrand ser som ett hot är att vi (Försäkringsbolagen) i framtiden  kommer kartlägga våra kunders rörelsemönster via bilen för att bättre förstå vilken typ av kund vi har att göra med.  

För att säkra den personliga integriteten har vi valt att radera all data om tid och plats. För bilförsäkringen är varken tid eller plats intressant eftersom hastigheten är det som har absolut  störst betydelse för konsekvenserna  av en olycka.  Vi har inga ambitioner att  registrera var man befinner sig utan vi är helt överens.

Eftersom resultaten visar att olycksrisken kraftigt minskar så minskar skadekostnaderna. Det är kunden som kan dra nytta av att få lägre premie och erbjudandet är frivilligt. Om man inte vill ha en försäkringslösning som Grönt Ljus så behåller man sin befintliga försäkring.

Vi välkomnar därför diskussionen kring Grönt Ljus

Maria Krafft