Bilpremie efter körstil kan rädda över 40 liv per år

Forskningsprojektet Grönt ljus visar att det går att stimulera bilförare till en säkrare och miljövänligare körstil om de belönas med en lägre försäkringspremie. Förutom att bilföraren själv kan spara tusenlappar i premier och bränslekostnader, så skulle över 40 liv per år kunna räddas.

Genom att ge föraren stöd  via en skärm i bilen, som visar hur fort man kör har andelen fortkörning över halverats. Detta har vi kunnat konstatera efter att ha studerat två grupper – en grupp har kört med aktivt system medans i de andra bilar var display nedsläckt. Självklart slumpades deltagarna så att allt annat stämmer.

Idag sätter vi premie efter bland annat ålder, kön och bostadsort. Rätt svårt att själv påverka sin premiestorlek – Klart att det skulle gå att flytta men det känns mer rättvist att mitt körsätt vägs in i premien istället. Grönt ljus är första steg mot en ny och mer rättvis försäkring som tar hänsyn till hur jag kör istället. I ett större perspektiv skapar detta även en drivkraft till mer trafiksäker och miljösmart bilkörning. Det känns kul!

Länk för dig som vill läsa mer.