MC vs räcke

Igår släppte Folksam en ny studie som visar att vajerräcken är lika farliga för motorcyklister som andra stålräcken. Idags finns det många mil vajerräcke i Sverige och det kan visst vara lite glädjande att veta – i efterhand – att man inte har installerat något som är ännu farligare för trafikantkategorin som redan har den högsta skaderisken, dvs motorcyklister.

Andra studier har redan bevisats att 2+1 vägar kan förebygga 40-50% av mc-olyckor och det finns ingen anledning för att tro på motsatsen. Men trots allt återstår faktumet att skaderisken vid kollision som motorcyklist in i ett stålräcke är väldigt hög. Så man skulle kunna säga att egentligen alla stålräcken är cheese-cutter barriärer, inte bara vajerräcket. 

Det kan finnas flera anledningar, men en tolkning av resultatet kan vara att det är stolparna som är största faran för motorcyklisterna, inte det som stolparna håller upp. Men många andra faktorer kan också spela roll, som tex avkörningsvinkeln, hastigheten eller om man sitter kvar på hojen eller inte.

Jag tror inte att den här studien sätter slutordet i frågan, snarare tvärtom, och det är bara bra. Det börjar hända saker i Sverige också och allt som kan öka vår kunskap om bra lösningar och minska tyckandet kommer att behövas!