Cykeljacka som tar bort svåra skador

Naken cyklistArm- och benskador står för 80 % av alla svåra skador i cykelolyckor. Och det är axelfrakturer och urledvridningar som dominerar. Det finns inget skydd mellan kroppen och den hårda asfalten. Med ett tunnare stötupptagande material på 1-2 cm skulle många skador inte behöva ske. Materialet skulle kunna sys in i cykel- och fritidskläder  på ex vis axel och armbågar.

I motorcykelställ där utsatta leder skyddas med ett stötupptagande material har frakturer och kontusioner minskat med 25%. Krockvåldet i cykelolyckor är betydligt lägre och därför borde potentialen vara mycket högre.

Maria Krafft

Se pressmeddelande och vilka skador som leder till medicinsk invaliditet i cykelolyckor