Blandade reaktioner på Folksams cykelstatistik

Vi på Folksam har gått ut med ny statistik som visar vilka personskador som leder till livslånga besvär vid cykelolyckor. Vi har fått både positiva såväl som kritiska kommentarer på detta. Vårt syfte är att synliggöra att det inte bara är skallskador som leder till allvarliga hälsobesvär – arm och ben står för hela 80 % av alla personskador. För att komma åt dessa skador kvävs mer än cykelhjälm och cykelbanor. Vi vill få igång en samhällsdebatt kring hur cyklister kan få ta mer utrymme. Trafikmiljön är idag utformad främst utifrån motorfordon på cyklisternas bekostnad. Vårt exempel på utökat skydd i form av en vadderad jacka är en liten del i ett stort pussel som måste läggas för att minska personskadorna bland cyklister.