Varför 130 km/h

Motormännen går ut och kräver höjning av fartbegränsningen från 120 km/h till 130 km/h på de säkraste vägarna. Jag frågar mig om motivationen för att hålla andra hastighetsgränser ökar med en sådan ökning. För det är ju inte ett framkomlighetsproblem. Tidsvinsten för de fyra milen  mellan  Mariefred och Eskilstuna som nu har 120km/h skulle bli hela 1 min och 32 sekunder. För att öka hastigheten från 120 till 130 krävs mer än dubbelt så mycket effekt jämfört med en ökning från 70-80 km/h. Vad det betyder för förbrukningen är uppenbart.