Föräldrainitiativ förbättrar trafikmiljön runt skolan

Wow vilken bra morgon! Hade mitt pass som trafikvärd på barnens skola. Två ggr i veckan står några föräldrar vid kritiska trafikplatser runt skolan i morgontrafiken i synliga västar. År ut och år in har föräldrarådet haft trafikkaoset runt skolan högt på dagordningen men relativt lite har hänt. Men nu! Ett antal eldsjälar har skapat ett rullande schema där klassernas föräldrar står max en gång per termin. Resultatet har blivit att hastigheterna dämpats, bilar parkeras inte på avsläppsplatser, barnen som cyklar följer trafikregler bättre och gående känner sig betydligt tryggare.

Jo vi har “promenadbussar” och andra upprop för att få fler att gå till skolan och inte köra barnen med bil. Men bilproblemet kvarstår ändå och därför har trafikvärdarna varit ett lösningsorienterat och bra sätt att förbättra trafikmiljön runt skolan.

/Maria Krafft