Rekordhög bältesanvändning, men inte överallt

Tyvärr kan jag inte glädjas åt att 20 av Sveriges  kommuner hade en bältesanvändning under 80% enligt NTF:s senaste undersökning. Botkyrka med rekordlåga 62,2%. Jag hade hoppats att effekten av bältespåminnare skulle ge större genomslag. 92,6 % bältesanvändning i genomsnitt kan förefalla bra men bland de omkomna i personbil har ca 40% varit obältade. Därför kan vi inte slå oss till ro med den nuvarande bältesanvändningen även om det är en ökning sedan 2010.