Så kan älgkrockar undvikas

Älg

Många fruktar att råka ut för en älgolycka. Även om älgolyckor totalt sett utgör en liten andel av dödsolyckor och olyckor med personskador så är det få olyckstyper som väcker sådan rädsla. Det är lätt att förstå varför vid studier av dödsolyckor. Trots att krockkrafterna vid en älgkrock är låga så medför älgkroppens träff av takstolpar/tak/vindruta stora deformationer av bilens tak. Det är detta som orsakar personskador. Det händer ibland att jag får frågan – ”Vilken bil skall jag välja för att klara mig bra i en älgkrock?”. Vi vet att generellt är inte bilar utformade för att klara en krock med älg. Att förebygga älgolyckor som fräst sker i Norden och Kanada är lågprioriterat av bilindustrin. För att belysa problematiken kring älgkrockar valde vi under året att genomföra en serie krockprov. Utifrån dessa krockprov och studier av verkliga olyckor har vi kunnat identifiera vad som är viktigt vid en älgkollision:

  1. Självklart har bilens hastighet betydelse. Närmare 90% av svårt skadade och dödade sker på vägar med hastighetsgräns 80 km/h eller högre.
  2.  Stort kupéutrymme minskar risken. Avståndet mellan huvud och takets framkant är viktigt. Bilar med ett kort avstånd hade 50% högre andel huvud-, nacke- och ansiktsskador.
  3. Personer som sitter i en Volvo eller Saab klarar sig bättre. I dessa bilar är risken för bestående men 25% lägre jämfört med andra storleksmässigt likvärdiga modeller
  4. Stora bilar hade lägre andel skadade (14%) jämfört med små

Så en bilköpare kan absolut göra vissa val som är bättre med avseende på skyddseffekt i en älgkrock. Dessutom pågår det utveckling av aktiva säkerhetssystem för att undvika älgolyckor. Volvo visade tidigare i år ett system som känner av om ett djur finns i närheten och varnar föraren. Om inte föraren reagerar kommer bilen att bromsas automatiskt. Det skapar förutsättningar att förhindra alternativt mildra konsekvenserna av kollisionen. Det här systemet finns ännu inte på marknaden men det är hoppfullt att biltillverkarna börjar utveckla system som mildrar eller förhindrar en kollision med älg.

Om du vill kan du ta del av vår rapport eller se våra krockprov.