Sveriges farligaste vägar

Tidningen ”På Väg” har sammanställt Sveriges farligaste vägar. Den allra farligaste vägen är enligt Trafikverket E20 genom Västergötland. Den absolut viktigaste anledningen är att en stor del av sträckan mellan Mariestad och Alingsås fortfarande ej är mittseparerad. Vägsträckan är därför olycksdrabbad med många mötesolyckor. Genom att höja vägstandarden skulle drygt 40 procent av dödsolyckorna kunna förhindras. 

Att en av Sveriges viktigaste vägar hamnar högst upp på listan över de farligaste vägarna är oroväckande. E20 är en viktig förbindelse mellan Göteborg och Stockholm. Vägavsnittet är därför hårt trafikerat av tung trafik (ca 20 % utgörs av tung trafik). En av anledningarna till att den tunga trafiken väljer denna väg är att den alternativa vägen, riksväg 40 via Borås och Jönköping, har ett antal långa backar som är besvärliga för tung trafik. Varje dag utsätter ett stort antal förare sig själva och andra för en risk att skadas eller dödas, trots att de kör bältade, nyktra och håller hastigheten. Inget hållbart transportsystem! Om vägen byggdes om till mötesfri väg skulle både andelen personskador minska och många av människoliv skulle kunna räddas.

E20 förbi Mariestad/Hova

Trafik: År ÅDT(Årsdygnstrafik) tung trafik

2006: 6 400 23%

2040: 8 200 32%

/Helena Stigson