Vajerräcke, ja tack!

Gårdagens diskussion i media kring vajerräcken blev enligt min åsikt skev. Att vajerräckena är mer kostsamma att reparera än andra räcket råder ingen tvekan om. Men kritiken om negativa effekter på säkerheten stämmer inte. Ett vajerräcke är minst lika säkert som ett stålräcke med en så kallat w-profil. Vi på Folksam har forskat en hel del kring just detta. Olycksstatistik från olyckor med bilar utrustade med svarta lådor visar klart och tydligt att risken att skadas är betydligt lägre i en krock mot ett deformerbart räcke såsom vajerräcke och stålräcke än mot ett fast räcke såsom betong. I genomsnitt en 30-procentig minskning av krockkrafterna (och därmed minskning av personskador) i en krock mot ett deformerbart räcke jämfört med en krock mot ett betongräcke. Även krockproven talar sitt tydliga språk.