Fokus på oss cyklister

 Siffror från flera olika håll visar tydligt att det är dags att fokusera på trafiksituation för oss cyklister och att försöka förbättra vår trafikmiljö. I förra veckan var jag på Resultatkonferensen, som anordnas av Trafikverkets med syfte att följa trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. Här presenterades statistik som visar att cyklister är den trafikantgrupp som numera dominerar antalet svårt skadade. I gårdagens Metro kunde vi här i Stockholm läsa om vilka gator som är farligast. I dagens Svenska Dagbladet skriver Cykelfrämjandets ordförande att endast 2 procent av statens budget för infrastruktur går till cykeltrafik, trots att nästan 10 procent av svenskarnas huvudresor sker med cykel. Om vi skall lyckas få fler att cykla men samtidigt lyckas få ner antalet svårt skadade cyklister så kommer det att krävas insatser från flera håll. Dags att börja jobba!