Allt färre dör i trafiken – men för MC och moped går det åt fel håll

Såg just färsk statistik från Trafikverket om hur många som dör i trafiken. Det ser väldigt bra ut för de flesta trafikantgrupper trots att det de första 3 månaderna 2011 har dött några fler än motsvarande period förra året.  Sverige har nu de absolut lägsta dödstalen i världen i trafiken. Men det är inte alla trafikanter som visar på stora förbättringar. För bilåkande, cyklister och gående har antalet dödade halverats sedan början på 2000-talet. Men för MC och moped ligger dödstalen på precis samma nivå år 2010 som år 2000. När det gäller svårt skadade så har antalet minskat med 10-20% för cyklister och gående, med 40% för bilåkande, medan det för MC och moped har ökat med 50% under samma tidsperiod. Det är nu för första gången lika många allvarligt skadade MC och mopedförare som bilåkande, ca 2500 varje år. 

Den stora frågan är hur vi kan förbättra döds och skadetalen för MC och moped. De utgör en relativt liten del av trafiken men står för så stor del av skadorna.