Sms förbud i bilen – fel väg

Regeringen har valt att gå på linjen att förbjuda sms vid bilkörning. Så olyckligt och gammalmodigt tänkt! Att kommunicera är en naturlig och självklar företeelse som är svår att stoppa. Se istället till att sätta upp krav hur en  en säker kommunikation ska ske i bilen. Tekniskt är det helt möjligt att kunna prata in och få sina sms/mail upplästa utan att jag ska trycka på min telefon.

Säker bilkörning handlar om att minimera tiden då man lämnar vägen med blicken. Det kan lösas genom exempelvis head-set och ett  “interface” som smart kan ta emot kommando beroende på vad som behöver göras.  Att lyssna och prata på ett säkert sätt i bilen är något vi måste underlätta och inte försvåra. Det kommer ske ändå.  

Ta intryck av piloterna. De har massor av kommunikativa “interface” i flygplanet och anses nog inte som farliga. Lär av dem!