Skadade fotgängare i biltrafiken – senaste rönen

Fotgängare som skadas i biltrafiken utgör ett stort folkhälsoproblem i världen, speciellt i utvecklingsländer. På torsdag (7/4) har Folksam och Karolinska Institutet bjudit in Professor Dinesh Mohan från Indian Institute of Technology i Dehli, Indien, att prata om vägtrafikolyckor ur ett folkhälsoperspektiv, speciellt med inriktning på fotgängarskador. Seminariet, som är öppet för alla att lyssna på, kommer att hållas kl 15-16 på Karolinska Institutet i Solna, lokal Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6.

Dagen efter kommer Rikard Fredriksson vid Karolinska Institutet att försvara sin doktorsavhandling med titeln “Priorities and Potential of Pedestrian Protection”, där undertecknad är huvudhandledare. Opponent är professor Dinesh Mohan. Disputationen startar 9.30, lokal Farmakologi, Nanna Swartz väg 2, Karolinska Institutet i Solna.

Anders Kullgren