Lagförbud mot sms:ande i bil

Läste just på TT att det kan komma ett lagförbud mot sms:ande i bil. I svensk trafikförordning står det redan att ”en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna” men enligt TT kan detta tänkas omformuleras och mer i detalj specificera hur vi får använda mobiltelefonen i bilen.  Frågan kommer att tas upp i trafikutskottet imorgon, tisdag.

Både mina kollegor Anders Ydenius och Sigrun Malm har tidigare bloggat om ämnet.  Sms:ande ökar olycksrisken. Även ett mobilsamtal – med eller utan handsfree – ökar olycksrisken. Skillnaden att prata i handsfree är marginell. Det är själva samtalet i sig som utgör en ökad risk.

Tror tyvärr inte att ett lagkrav kommer att ändra vårt beteende. Det kommer ständigt ny teknik. Numera använder vi våra mobiltelefoner till så mycket mer än att bara prata och sms:a.  För ett par veckor sedan skrev jag om hur appar (applikation) till mobiltelefon kan hjälpa oss förare. Dessutom börjar biltillverkarna att anpassa sina system till denna teknik. Jag tror snarare att risken av mobilanvändning vid bilkörning kan minskas genom smarta tekniklösningar än av lagkrav.