Mer nackskador bland barn i nyare bilar

Barn upp till 12 år har en mycket låg risk att få beståene besvär efter whiplashskada.  Av alla anmälda nackbesvär i samband med krock leder knappt 2 % till medicinsk invaliditet. För vuxna är det ca 15% .

Vi har gått igenom närmare 1000 krockar där barn skadats och kommer presentera studien på en internationell vetenskaplig konferens i september. Ni som läser här får förhandsinfo!

Resultaten är i sig positiva men det som är mindre bra är att risken ser ut att ha ökat något i bilar från slutet av 90-talet och 2000-talet jämfört med äldre modeller. Det beror med stor sannolikhet på styvare konstruktioner av bilar och att barn inte kan ta del av bältessträckare/ kraftbegränsare som de ser ut idag. Som vanligt prioriteras barnsäkerhet lägre jämfört med vuxensäkerhet  när bilar ska uppgraderas.

Maria