Svenska barn säkrast i världen

Risken att ett barn dödas eller skadas svårt är fem gånger större om barnet sitter i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd. Trots denna vetskap vänder föräldrar i de flesta länder, förutom i Norden, av tradition sina barn framåt redan vid ett års ålder.

Barn i Sverige utgör därför ett undantag då de sitter bakåtvänt längre tid, helst upp emot fyraårsåldern. Skälet till detta är att vi i Sverige länge har arbetat med barnsäkerhet i bil. Första bakåtvända stolen krocktestades redan på 1960-talet! Denna bilbarnstol konstruerades utifrån samma princip som de stolar som astronauter använder för att klara tröghetskrafter vid start och landning. Som ni ser på bilden gav bilbarnstolen stöd för huvud och ryggrad och vid en eventuell frontalkollision fördelades krafterna över en stor yta.

Den bakåtvända bilbarnstolen fick därför ett tidigt genomslag på den svenska marknaden, vilket medfört ett lägre antal skadade och dödade barn i trafikolyckor i Sverige i förhållande till övriga länder.

Blev inspirerad att skriva detta blogginlägg efter att vi fått en fråga via bloggen idag angående skillnaden mellan olika typer av bilbarnstolar i Sverige och övriga Europa.