Bilpremie efter körstil – inte kön

EU stoppar könsrelaterade premier från och med december 2012. Eftersom män generellt har högre olycksrisk är det dags att individanpassa premien efter körstil istället för att smeta ut försäkringsrisken på alla bilägare.  

 Det behövs morötter som ger lägre premie för den som håller hastigheten och kör klimatsmart.   I dagsläget använder vi oss  av gammalmodiga markörer för att beskriva körstil som exempelvis kön och ålder. Det är dags att gå vidare och anpassa oss till de möjligheter som finns som exempelvis GPS i telefon.  

Med den tekniken kan  både män och kvinnor, unga som gamla gynnas.  Läs mer om vårt forskningsprojekt där körstil länkas till premien.