Kvalitetsbrister bland skattefuskande körskolor

Artikeln i DN om Skatteverkets ekonomiska granskning av trafikskolor får mig att undra. Har de körskolor som i granskningen hoppar bock över sin redovisning,  samma inställning när det gäller kvaliteten på utbildningen.