Euro NCAP och Folksam

Vi har tittat på hur Euro NCAPs krocktester överensstämmer med både Folksams säkerhetsklassning baserat på verkliga olyckor, men även baserat på polisens klassning av lindrig, svår och dödande personskada. Sammanfattning av studien kan läsas på länken här där dessutom hela studien kan laddas ner/köpas  “Traffic Injury Prevention”, nummer 11, sid 587-593, 2010.

Generellt är det en väldigt god överensstämmelse mellan antalet stjärnor i Euro NCAP och risken i verkliga olyckor, speciellt för svåra och dödande skador. 

Risken för en lindrig skada var ca 10% lägre för bilar som fått 5 stjärnor i Euro NCAPs tester jämfört med de som fick 2 stjärnor. Motsvarande siffror för svåra och dödande skador var 23% respektive 68%. Dödsrisken i 5-stjärniga bilar är alltså nära 70% lägre än för 2-stjärniga. När vi tittar på säkerhetsmåttet i Folksams studie “Hur säker är bilen?” , vilket visar risk för skada som leder till invaliditet eller dödsfall, hade 5-stjärniga bilar ca 27% lägre risk än 2-stjärniga. 

Så EuroNCAPs stjärnor speglar risken i verkliga olyckor relativt väl. Det som inte täcks in är skillnaden i säkerhet för bilar i olika storleksklasser. I Euro NCAPs tester kan man inte jämföra säkerhetsnivån mellan bilar i olika storleksklasser. En 5-stjärnig liten bil är inte lika säker som en 5-stjärnig stor. Vi har tittat på det tidigare och fann att det skiljer ca 1 stjärna i säkerhetsnivå mellan stora och små bilar. En liten 5-stjärnig skulle då vara ungefär lika säker som en 4-stjärnig stor.